Freestate

Saartjie van Rooyen
Address: Langenhovenpark, Bloemfontein
9330
Short description: Dit is my passie en skeppingsdoel om seer en stukkende mense te help om lewensvraagstukke vanuit ‘n geloofsperspektief te hanteer en hulle dan te begelei om weer selfwaarde te kry.
Hiervoor maak ek gebruik van verskeie tegnieke om hulle te help, wanneer hulle swaarkry om te praat, want dis nie altyd maklik om te erken dat jy ‘n probleem het of dat jy hulp nodig het nie.
Specializes in…:

Ek is ‘n geregistreede Pastorale Terapeut
Ek maak graag gebruik van MLNP in my sessies.
Ek is ook onderrig in Brainspotting en maak ook soms daarvan gebruik.
Ek doen ook soms EFT waar nodig mag wees.

Business Phone Number: 0825502778
Address: Bethlehem
9701
Short description: Ek is passievol oor mense en Jesus. Ek is uitverkoop aan my Verlosser en Saligmaker. Hy het my heel gemaak en ek wil ook ander heel maak om ‘n lewe in oorvloed te kan leef deur terapie
Specializes in…:

Traumaberading

Huweliksberading

Emosionele gesondheid

Business Phone Number: 082 337 6442
Marinda de Jager
Address: Memel
Newcastle
Short description: I want to create and BE the space where people can find healing in human connection and acceptance.

I want to create and BE the energy for people to visualise and reach new goals through the human ability to dream.
Specializes in…:

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Career Coach
Life Coach
Performance Enhancement
Weight Management

Business Website Address: http://lookforlight.co.za
Eldorette de Klerk
Address: Winburg
9420
Short description: As ‘n Geregistreerde Verpleegkundige het ek ‘n passie vir mense.
Hoewel ek nie meer in Verpleging betrokke is nie, doen ek die afgelope paar jaar Berading.
Dit is my hart om mense wat vasgevang is in omstandighede te help om vry te kom, hul potensiaal te ontdek en hul menswees te ontwikkel sodat hul weer met oorgawe in “total well-being” kan leef.
Business Phone Number: 082 075 0553