Mpumalanga

Ds. Thabo Pienaar
Address: Nelspruit / Witrivier
1240
Categories:
Short description:
Ek het 30 jaar ondervinding as predikant en pastor asook ondervinding op top bestuursvlak in die publieke sektor. My gawe en belangstelling is om mense te help om hulle potensiaal te ontsluit om hul doelwitte te bereik. Ek hou daarvan om met mense te werk en deel te kan wees van mense se “wow”-ervaring wanneer insigte skielik ontsluit word.
Specializes in…:

Ontsluiting van potensiaal

Doelwitstelling

Business Phone Number:
083 349 6588
Dobbie Booy
Address: Middelburg
1050
Short description:
I like to inspire people to maximise their personal and professional potential. I have the ability to lead others to work together.
Ek het ’n hart vir mense wat die seer van die lewe ervaar en ook mense wat die behoefte het om nader aan hul Godgegewe potensiaal te groei. Ek wil hul graag help om die negatiewe/positiewe impulse te ontsluit om positiewe resultaat en energie te ervaar.
Specializes in…:

Life & Business Coaching
Trauma & Addiction recovery

D. (Dobbie) Booy – (icr-coachregister.com)

Business Phone Number:
082 872 5330
Dr. Nadine Dunn
Address: Emalahleni (Witbank)
1035
Short description:
I believe that people have the ability to heal and move forward regardless of their past or where they find themselves currently.
I have helped people who struggle with anxiety, depression, making decisions (career and relationship), goal setting, addiction, relationships, sleeping, childhood trauma, sexual abuse, hijackings, armed robberies, broken marriages, problems at work or with children and many more. I will come alongside you on your journey of healing and self-discovery.
Emotional issues and past trauma influence the body and mind. I use various techniques from play therapy with children to MLNP among others techniques to help people heal from past events and trauma in order to function optimally.
I am committed to help people become the best version of themselves.
Specializes in…:

Trauma and PTSD

Relationship Counselling

Life Coaching, Addiction Recovery

Emotional Problems

Children aged 6 and up

Adolescents and Adults

Business Website Address:
Business Phone Number:
083 324 2949
Carien Hermens
Address: Belfast, Mpumalanga
1100
Short description:
My passie word al meer en meer die “gebreekte potlode”, om dan hóóp te bewerk. Ek is ‘n onderwyseres by ‘n skool vir kinders met MID en al die hindernisse wat daarmee gepaard gaan. Ek vind dat MLNP ‘n baie nuttige proses vir hul is.
Specializes in…:

Emotional Freedom Technique (EFT)

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)

Business Phone Number:
0829238616
Linda Venter
Address: Nelspruit
1200
Short description:
In die verloop van die lewe is daar soms trauma en stresse wat ons lewens negatief beïnvloed. Ek staan graag saam met so ‘n persoon stil sodat hulle dit kan deurwerk en weer met nuwe moed en hoop kan aanbeweeg.
Specializes in…:

Die mens se Goddelike doel en Vader se Liefde vir hom/haar is my fokus.

Business Phone Number:
082 485 1776
Lorette Bruwer
Address: Middelburg
1050
Short description:
Do you struggle with relationships, anxiety, childhood trauma or false beliefs? I can help and guide you by walking alongside you on your journey to full recovery where deep inner wounds can be healed and you will be able to function optimally.
I strongly believe in the power of prayer which will be used in combination with MLNP and a variety of other techniques to heal those deep inner wounds. I have helped a lot of people with childhood trauma, broken relationships, anxiety, depression and sexual abuse to name just a few.
I am committed to help people unlock their full potential in order to have life in abundance as described in John 10:10.
Specializes in…:

Trauma and PTSD.

Relationship Counselling.

Childhood trauma.

Emotional problems.

Adolescents and Adults.

Business Phone Number:
(+27) 72 323 7013
Leanda Kriegler
Address: Middelburg
1055
Specializes in…:

Trauma relief

Stress management

Business Phone Number:
083 282 1422
Minette Myburgh
Address: Nelspruit en omgewing
1200
Short description:
Ek en my man is sedert Desember 1997 inwoners van Nelspruit. Ons het gekom om `n diens te lewer aan skole en aan die gemeenskap. Ons glo dat elke mens `n regverdige kans moet kry om nie net sy eie potensiaal te ontdek nie maar ook om homself te bemagtig vir `n goeie en beter toekoms.
Ek glo dat elke mens oor HOPE potensiaal beskik. Ons is soos `n battery wat vol gelaai is met potensiële energie. Maar as die battery in die laai lê en nie aangewend word waarvoor hy geskep is nie, is hy nie tot veel nut en waarde nie. Ek wil graag mense help en lei om hulle volle potensiaal te bereik, en as jy reeds besig is met die doel waarvoor jy geskep is, en jou battery moet herlaai word, wil ek jou graag begelei met die herlaai proses.
Specializes in…:

Life Coaching
TTLP – Tall Trees Leierskap Profiel
Evergreen Parenting

M. (Minette) Myburgh – (icr-coachregister.com)

Business Phone Number:
082 332 7613
Mev Adri Breedt
Address: Nelspruit
1200
Short description:
Want U het my niere gevorm,
my in my moeder se skoot geweef.
Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is;
wonderbaar is u werke!
En my siel weet dit alte goed.(Ps139:13,14)
My passie is dat elkeen die werklikheid dat hy/sy wonderlik en wonderbaar geweef is, sal beleef t.s.v traumatiese kinderjare, gebroke verhoudings, onvervulde behoeftes en die pyn wat die lewe meebring in enige vorm.
Ek wil by ‘siele’ inhaak om na blywende verandering te beweeg sodat elkeen sy/haar unieke menswees kan ontdek, waardeer en uitleef.
Specializes in…:

Studiemetodes vir kinders: Gr 4-7 en Gr 8-12
(Ouerbegeleiding ingesluit om dmv insig in Karakter en Brein Dominansie, kind se uniekheid te ontdek en te waardeer)

Hersaamgestelde gesinne

Kinders: emosionele probleme

Emotional Freedom Technique (EFT)

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)

Business Phone Number:
082 469 1439
Mariza Olivier
Address: Middelburg
1050
Short description:
Ek is ‘n kalm persoon met ‘n gelykmatige gemoed.
Sien die humor en erns in situasies. Dit maak dat ek maklik kan lag, maar ook saam met ‘n persoon kan nadink oor ‘n situasie en dit nie afskiet nie.

Ek is die Moeder van 3 volwasse kinders. Is 28 jaar getroud en het begrip vir menswees.
Specializes in…:

Trauma Relief
Huweliksberading
Gesinsberading

Business Phone Number:
082 584 3017