Spriritual Growth Coach

Ek help mens op struikelblokke op die weg van geestelike groei uit die weg te ruim.

Ds Johann Trollip – Life in Abundance