Behavioural Change Facilitator & Wellness Coach

Marjoh Venter
Business Name
Short description
Entoesiaties, vol lewe en reg om mense te help wat my hulp nodig het.
Specializes in…

Stress relief
Career counselling
Life coaching
Career Guidance
Performance Coaching
Business Relations
 

Business Phone Number
0832338184
Business Address
Elarduspark Pretoria
Dr. Chris Harris
Business Name
Short description
Life Coach
NLP Coach
Organicoach
MLNP Neuro-Coach & Facilitator
Specializes in…

Business-, Leadership Coaching; Facilitator and Counseling.

Business Phone Number
082 335 1155
Business Address
Bela Bela (Warmbad)
Ds. Peter Hattingh
Business Name
Short description
Dit is wonderlik om by herhaling te kan sien hoe kliënte deur hulle seerkry en frustrasie werk en dag tot dag vreugde beleef. Dit is baie vervullend om te sien hoe kliënte se doelwitte realiteit word.
Specializes in…

Behandeling van trauma
Huweliksprobleme
Verbetering van werksverhoudings
Verslawings en
Die jaag van doelwitte.

Business Phone Number
+264 81 632 6357
Business Address
Okahandja, Namibië
Elize Blignaut
Business Name
Short description
I find fulfillment in motivating and helping people find inner-healing, direction and enhance themselves in all areas of their life.
Specializes in…

Career planning
Ecometric Assessments
MLNP Processing
Eating Disorder
Trauma Stress and Wellness coaching.

Business Phone Number
063 680 5092
Business Address
Gonubie East London
ICR Registration
Business Name
Short description
40 jaar in die bediening by verskillende Gereformeerde Kerke in RSA en Namibië; Nou op pensioen.
Begin L’Amour Heelword Sentrum wat ten doel het om mense in hulle heelword proses te begelei en deur middel van MLNP kursusse persone toe te rus om mense te ondersteun.
Specializes in…

Life Coach
Verslawings
Gesinsverryking

Business Phone Number
+264 81 210 2866
Business Address
Okahandja – L’Amour Heelword Sentrum
Brigitte Greyling
Business Name
Specializes in…

Trauma berading en werk ook graag met kinders. Ek kombineer pottery klasse met berading wanneer ek met kinders werk.

Business Phone Number
0811242266
Business Address
Keetmanshoop, Namibia
Schalk Scott
Business Name
Specializes in…

MLNP Life Coaching

Career coaching.

Business Phone Number
079 980 6927
Business Address
Klerksdorp
Saartjie van Rooyen
Business Name
Short description
Dit is my passie en skeppingsdoel om seer en stukkende mense te help om lewensvraagstukke vanuit ‘n geloofsperspektief te hanteer en hulle dan te begelei om weer selfwaarde te kry.
Hiervoor maak ek gebruik van verskeie tegnieke om hulle te help, wanneer hulle swaarkry om te praat, want dis nie altyd maklik om te erken dat jy ‘n probleem het of dat jy hulp nodig het nie.
Specializes in…

Ek is ‘n geregistreede Pastorale Terapeut
Ek maak graag gebruik van MLNP in my sessies.
Ek is ook onderrig in Brainspotting en maak ook soms daarvan gebruik.
Ek doen ook soms EFT waar nodig mag wees.

Business Phone Number
0825502778
Business Address
Langenhovenpark, Bloemfontein
Marna Schimper
Business Name
Short description
Ek het L’Amour Heelword Sentrum begin, omdat ek wil help in die proses om genesing te bring. ‘n Veilige hawe vestig waarheen enige iemand kan vlug wat seergekry het in die lewe.
Specializes in…

Berading
Trauma
Verhoudings

Business Phone Number
+264 81 127 7588
Business Address
Okahandja, Namibië
Elna Pretorius
Business Name
Short description
As a human being who is well aware of LIFE, I continue my role as mother,
wife, friend and sister into my role as therapist and coach. I studied through Perspective Training and achieved College and achieved a Postgraduate diploma in PTSD.
Specializes in…

I have experience in: Emotional Freedom
Technique (EFT), Brainspotting, Multi-Level Neuro-Processing (MLNP), Life Coaching,
Weight Management Coaching, Performance Enhancement and Ego States.

Business Phone Number
083 631 8108
Business Address
Melkbosstrand, kaapstad