Behavioural Change Facilitator & Wellness Coach

Annekie Teessen
Address: Upington en Noord Kaap
8801
Short description:
Ek is ‘n positiewe persoon wat gesin en familie hoog aanskryf. Ek is tans ‘n onderwyseres, met 30 jaar ervaring en veral Tieners, is my passie. Om hulle te help ontwikkel, in hulle menswees, sodat hulle ‘n sinvolle bydrae kan lewer as volwassenes, in die samelewing, is my dryfkrag.
My voorreg sal ook wees om vroue te ondersteun om te bly groei sodat hulle optimaal as vrouens en moeders hulle gesinslede kan ondersteun.
My droom is my eie Terapeutiese/Life Coach praktyk.
Specializes in…:

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Career Coach
Relationship Counselling
Trauma Relief
Leadership Development

Business Phone Number:
082 823 3620
Mr John Jansen
Address: Bloemfontein
9306
Short description:
As an entrepreneur in the financial and relationship spheres, I have vast experiences in the repair/managing and healing/development of such difficulties;

As a Life- and Business Coach, I am a catalyst to ensure the optimal results for the individual and/or team, i.e. from a learner/student, athlete, business owner/directors, business and sport teams, etc. on various disciplines;

My roots are grounded in the Christian religion and I strive to correlate all disciplines in adherence thereto.
Specializes in…:

Addictions Recovery
Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Business Coach
Career Coach
Performance Enhancement
Relationship Counselling
Sport Performance
Trauma Relief
Financial Management Coach

 

Business Phone Number:
073 236 2395