Behavioural Change Facilitator & Wellness Coach

Marjoh Venter
Address: Elarduspark Pretoria
0181
Short description:
Entoesiaties, vol lewe en reg om mense te help wat my hulp nodig het.
Specializes in…:

Stress relief
Career counselling
Life coaching
Career Guidance
Performance Coaching
Business Relations
 

Business Phone Number:
0832338184
Dr. Chris Harris
Address: Bela Bela (Warmbad)
0480
Short description:
Life Coach
NLP Coach
Organicoach
MLNP Neuro-Coach & Facilitator
Specializes in…:

Business-, Leadership Coaching; Facilitator and Counseling.

Business Phone Number:
082 335 1155
Ds. Peter Hattingh
Address: Okahandja, Namibië
9000
Short description:
Dit is wonderlik om by herhaling te kan sien hoe kliënte deur hulle seerkry en frustrasie werk en dag tot dag vreugde beleef. Dit is baie vervullend om te sien hoe kliënte se doelwitte realiteit word.
Specializes in…:

Behandeling van trauma
Huweliksprobleme
Verbetering van werksverhoudings
Verslawings en
Die jaag van doelwitte.

Business Phone Number:
+264 81 632 6357
Elize Blignaut
Address: Gonubie East London
5257
Short description:
I find fulfillment in motivating and helping people find inner-healing, direction and enhance themselves in all areas of their life.
Specializes in…:

Career planning
Ecometric Assessments
MLNP Processing
Eating Disorder
Trauma Stress and Wellness coaching.

Business Phone Number:
063 680 5092
Address: Okahandja – L’Amour Heelword Sentrum
9000
Short description:
40 jaar in die bediening by verskillende Gereformeerde Kerke in RSA en Namibië; Nou op pensioen.
Begin L’Amour Heelword Sentrum wat ten doel het om mense in hulle heelword proses te begelei en deur middel van MLNP kursusse persone toe te rus om mense te ondersteun.
Specializes in…:

Life Coach
Verslawings
Gesinsverryking

Business Phone Number:
+264 81 210 2866
Brigitte Greyling
Address: Keetmanshoop, Namibia
Specializes in…:

Trauma berading en werk ook graag met kinders. Ek kombineer pottery klasse met berading wanneer ek met kinders werk.

Business Phone Number:
0811242266
Schalk Scott
Address: Klerksdorp
2571
Specializes in…:

MLNP Life Coaching

Career coaching.

Business Phone Number:
079 980 6927
Saartjie van Rooyen
Address: Langenhovenpark, Bloemfontein
9330
Short description:
Dit is my passie en skeppingsdoel om seer en stukkende mense te help om lewensvraagstukke vanuit ‘n geloofsperspektief te hanteer en hulle dan te begelei om weer selfwaarde te kry.
Hiervoor maak ek gebruik van verskeie tegnieke om hulle te help, wanneer hulle swaarkry om te praat, want dis nie altyd maklik om te erken dat jy ‘n probleem het of dat jy hulp nodig het nie.
Specializes in…:

Ek is ‘n geregistreede Pastorale Terapeut
Ek maak graag gebruik van MLNP in my sessies.
Ek is ook onderrig in Brainspotting en maak ook soms daarvan gebruik.
Ek doen ook soms EFT waar nodig mag wees.

Business Phone Number:
0825502778
Marna Schimper
Address: Okahandja, Namibië
Short description:
Ek het L’Amour Heelword Sentrum begin, omdat ek wil help in die proses om genesing te bring. ‘n Veilige hawe vestig waarheen enige iemand kan vlug wat seergekry het in die lewe.
Specializes in…:

Berading
Trauma
Verhoudings

Business Phone Number:
+264 81 127 7588
Elna Pretorius
Address: Melkbosstrand, kaapstad
7441
Short description:
As a human being who is well aware of LIFE, I continue my role as mother,
wife, friend and sister into my role as therapist and coach. I studied through Perspective Training and achieved College and achieved a Postgraduate diploma in PTSD.
Specializes in…:

I have experience in: Emotional Freedom
Technique (EFT), Brainspotting, Multi-Level Neuro-Processing (MLNP), Life Coaching,
Weight Management Coaching, Performance Enhancement and Ego States.

Business Phone Number:
083 631 8108