Freestate

Eldorette de Klerk
Business Name
Short description
As ‘n Geregistreerde Verpleegkundige het ek ‘n passie vir mense.
Hoewel ek nie meer in Verpleging betrokke is nie, doen ek die afgelope paar jaar Berading.
Dit is my hart om mense wat vasgevang is in omstandighede te help om vry te kom, hul potensiaal te ontdek en hul menswees te ontwikkel sodat hul weer met oorgawe in “total well-being” kan leef.
Specializes in…

Life Coach

082 075 0553
Business Address
Winburg
ICR Registration

ICR Registration
Hennie Erasmus
Business Name
Short description
I have an honours degree in Industrial Psychology, and I am a qualified commercial, labour and civil mediator.
My mission in life is to improve people’s lives at a holistic level. I want them to find a balance in their personal life, their careers, and their spiritual life through coaching.
Specializes in…

Career Coach
Life Coach
Relationship Counselling

0834437741
Business Address
Bloemfontein and Zoom
Business Name
Short description
Ek is passievol oor mense en Jesus. Ek is uitverkoop aan my Verlosser en Saligmaker. Hy het my heel gemaak en ek wil ook ander heel maak om ‘n lewe in oorvloed te kan leef deur terapie
Specializes in…

Traumaberading

Huweliksberading

Emosionele gesondheid

082 337 6442
Business Address
Bethlehem
Lea Koenig
Business Name
Short description
As a Christian Life Coach, I believe in empowering people to become the persons they were intended to be. I believe we we’re all created in God’s image with a very unique calling to reduce suffering and bring back hope in a life far better than we ever imagined.

My coaching is about serving people. People who sometimes feel overwhelmed by small frustrations, serious stressors, feelings of anxiety or guilt, stunned by Covid-related losses and just feeling flat or close to burnout. We work together towards a life of optimal functioning, and emotional wellness.
Specializes in…

Addictions and Trauma recovery
Weight management
Business and Career Coach
Career Coach
Performance Enhancement
Relationship Counselling

+2782 922 0785
Business Address
In person in Bethlehem, South Africa.
Online appointments for International clients.
Marinda de Jager
Business Name
Short description
I want to create and BE the space where people can find healing in human connection and acceptance.

I want to create and BE the energy for people to visualise and reach new goals through the human ability to dream.
Specializes in…

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Career Coach
Life Coach
Performance Enhancement
Weight Management

Business Website Address
Business Address
Memel
Newcastle
ICR Registration

ICR Registration
Mnr Christo Reyneke
Business Name
Short description
Ek is n energieke, vriendelike en liefdevolle persoon wat ander mense net wil help en seker maak hulle benut hul Godgewe talente ten volle. Ek is in my vroeë 20s en moes al verskeie teleurstelings in my kort lewe oorkom.

Ek het by Centurion Akedemie in Klerksdorpn gestudeer toe ‘n gru-motorongeluk my droom om ‘n wildbewaarder te word aan skewe laat spat. Ek het opgestaan na die ongeluk en besluit dat ek ‘n sukses van my lewe wil maak. Ek is doelgerig, nie bang vir uitdagings nie, energiek en vol grappe. Ek wil dit wat ek uit my teleurstelings geleer het, gebruik om ‘n verskil in ander persone se lewens te maak.
Specializes in…

Life Coaching

071 675 7908
Business Address
Wesselsbron, Hoopstad, Bothaville
Mr John Jansen
Business Name
Short description
As an entrepreneur in the financial and relationship spheres, I have vast experiences in the repair/managing and healing/development of such difficulties;

As a Life- and Business Coach, I am a catalyst to ensure the optimal results for the individual and/or team, i.e. from a learner/student, athlete, business owner/directors, business and sport teams, etc. on various disciplines;

My roots are grounded in the Christian religion and I strive to correlate all disciplines in adherence thereto.
Specializes in…

Addictions Recovery
Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Business Coach
Career Coach
Relationship Counselling
Sport Performance
Trauma Relief
Financial Management Coach

 

073 236 2395
Business Address
Bloemfontein
Saartjie van Rooyen
Business Name
Short description
Dit is my passie en skeppingsdoel om seer en stukkende mense te help om lewensvraagstukke vanuit ‘n geloofsperspektief te hanteer en hulle dan te begelei om weer selfwaarde te kry.
Hiervoor maak ek gebruik van verskeie tegnieke om hulle te help, wanneer hulle swaarkry om te praat, want dis nie altyd maklik om te erken dat jy ‘n probleem het of dat jy hulp nodig het nie.
Specializes in…

Ek is ‘n geregistreede Pastorale Terapeut
Ek maak graag gebruik van MLNP in my sessies.
Ek is ook onderrig in Brainspotting en maak ook soms daarvan gebruik.
Ek doen ook soms EFT waar nodig mag wees.

0825502778
Business Address
Langenhovenpark, Bloemfontein