Christo Nel
Business Name
Short description
Dr Christo Nel is reeds sedert 1979 voltyds in bediening in die Kerk van die Here Jesus
• Vir 4 jaar Kapelaan in die SALM
• 14 en ʼn halwe jaar predikant in die NG Kerk
• Vir 10 jaar in vernuwingsgemeentes as leraar
• En het sedert 2004 nasionaal en internasionaal in alle dele van die Liggaam van Jesus God se mense toegerus en bedien
• Sedert 2000 bedien dr Christo gelowiges op al die kontinente in die wêreld weekliks digitaal oor die Internet

Dr Christo is teologies opgelei as Pastorale Berader, en het ook sy doktorale eksamen aan die Universiteit van Pretoria gedoen in Pastorale Sorg.

Vanuit sy ervaringe in die SALM gedurende die Bosoorlog, en sy eie ervaring met Post-traumatiese Stres, Kroniese Immuundisfunksie, angs en depressie, kon hy honderde eks-soldate, Weermag veterane en lede uit die Polisie pastoraal begelei.

Dr Christo is ook by die CPSC geregistreer as Gevorderde Professionele Christelike Pastorale Berader (Reg. Nr. 2018P00076)

Hy is geregistreer by die ICR as International Coach Practitioner.
Specializes in...

Addiction Recovery
Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Business Coach and Mentor
Life Coach
Career Coach
Counselling in Relational Behaviour
Trauma Relief
Pre-marital and Marriage counselling
Teenagers
PTSD
Chronic Fatigue Syndrome

082 770 2397
ICR Registration
Eldorette de Klerk
Business Name
Short description
As ‘n Geregistreerde Verpleegkundige het ek ‘n passie vir mense.
Hoewel ek nie meer in Verpleging betrokke is nie, doen ek die afgelope paar jaar Berading.
Dit is my hart om mense wat vasgevang is in omstandighede te help om vry te kom, hul potensiaal te ontdek en hul menswees te ontwikkel sodat hul weer met oorgawe in “total well-being” kan leef.
Specializes in...

Life Coach

082 075 0553
Business Address
Winburg
ICR Registration
Business Name
ICR Registration
Ilsa Botes
Business Name
Short description
I have a passion for empowering others through coaching, mentoring, or counselling and my extensive experience enables me to connect the dots and design practical organisational and individual development tactics.

Through my Cornerstone Conversations business, I focus on Leadership Coaching, Change and Emotional Resilience, Cultural Integration initiatives and Counseling. Under my Cornerstone Creations umbrella, I facilitate art and spiritual introspection Retraites and create bespoke art for nurseries or children rooms.

I strive for excellence in all I do and I do what I do with enthusiasm. I weave creative activities into my interactions and conversations.

I am grateful for the talents I have been blessed with and the opportunities I have been granted in my fulfilling career.
Specializes in...

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Business Coach
Career Coach
Life Coach
Performance optimisation
Leadership Coach (especially young leaders managing others for the first time)
New Season Optimisation Coach for people nearing or entering retirement
Change and Emotional Resilience for leaders, teams or individuals

067 019 4874
Business Address
Wêreldwyd via Zoom (Engels of Afrikaans-sprekende kliente)
In-persoon in Pretoria
ICR Registration
Isabel van Niekerk
Business Name
Short description
My Love and Passion for People, My Curiosity, My Drive, Striving to help People with everyday struggling, coping with what is keeping them stuck. I can help Clients Break Through the obstacles that seems to be holding them back in life.
Life is too SHORT to be Unhappy, Unsure or Unfulfilled or even Emotionally Drained. Let me help you learn and develop better ways to handle the
issues that are standing in the way of your Goals.
Through my coaching you will learn how to Balance your
Work and Personal Life, Gain the skills of Time Management,
to Grow in your Emotional Intelligence, set your Personal
Goals and learn how to develop your Dream into Reality.
Specializes in...

Addictions Recovery
Career  Coach
Relationship Counseling
Bussiness Coach
Life Coach
Weight Management
Performance Enhancement

068 119 5025
Business Address
Cape Town – Helderberg Area- Strand, Gordon’s Bay,
Somerset West, Stellenbosch....
Alternatively: Zoom Sessions to get in touch National or
Internationally
ICR Registration

ICR Registration
Business Name
Short description
Ek is ‘n voltydse pastoor in die AGS van SA. Ek is reeds 15 jaar in voltydse bediening. Ondervvinding in huweliksberading. Ek is ‘n opgeleide Lewensafrigter met ‘n MLNP sertifikaat.
Specializes in...

Lewensafrigter

083 654 9005
Business Address
Wolseley, Ceres, Witzenberg vallei
ICR Registration

ICR Registration
Business Name
ICR Registration