MLNP Facilitators & Coaches in South Africa

Edgar S. Phillips
Address: Alberton
1449
Short description:
Trainer and Developer of Multi-Level Neuro-Processing™ and The Neuro-Coach Method™
Specializes in…:

Training
Life & Performance Coaching
Trauma Relief & Addiction Recovery

Edgar Phillips – (icr-coachregister.com)

Business Website Address:
Business Phone Number:
0824858755
Marjoh Venter
Address: Elarduspark Pretoria
0181
Short description:
Entoesiaties, vol lewe en reg om mense te help wat my hulp nodig het.
Specializes in…:

Stress relief
Career counselling
Life coaching
Career Guidance
Performance Coaching
Business Relations
 

Business Phone Number:
0832338184
Dr. Chris Harris
Address: Bela Bela (Warmbad)
0480
Short description:
Life Coach
NLP Coach
Organicoach
MLNP Neuro-Coach & Facilitator
Specializes in…:

Business-, Leadership Coaching; Facilitator and Counseling.

Business Phone Number:
082 335 1155
Angelique du Randt
Address: Boksburg North
1459
Short description:
Social worker in Private Practice and MLNP Trauma, Life and Business Coach.
Registered at the Board of Health Care Funders, SACSSP, ICR, SAASWIPP
Specializes in…:

Trauma Relief
Life Coach
Business Coach
Career Guidance
Ecometric Assessments

Business Phone Number:
0835865254
Elize Blignaut
Address: Gonubie East London
5257
Short description:
I find fulfillment in motivating and helping people find inner-healing, direction and enhance themselves in all areas of their life.
Specializes in…:

Career planning
Ecometric Assessments
MLNP Processing
Eating Disorder
Trauma Stress and Wellness coaching.

Business Phone Number:
063 680 5092
Schalk Scott
Address: Klerksdorp
2571
Specializes in…:

MLNP Life Coaching

Career coaching.

Business Phone Number:
079 980 6927
Saartjie van Rooyen
Address: Langenhovenpark, Bloemfontein
9330
Short description:
Dit is my passie en skeppingsdoel om seer en stukkende mense te help om lewensvraagstukke vanuit ‘n geloofsperspektief te hanteer en hulle dan te begelei om weer selfwaarde te kry.
Hiervoor maak ek gebruik van verskeie tegnieke om hulle te help, wanneer hulle swaarkry om te praat, want dis nie altyd maklik om te erken dat jy ‘n probleem het of dat jy hulp nodig het nie.
Specializes in…:

Ek is ‘n geregistreede Pastorale Terapeut
Ek maak graag gebruik van MLNP in my sessies.
Ek is ook onderrig in Brainspotting en maak ook soms daarvan gebruik.
Ek doen ook soms EFT waar nodig mag wees.

Business Phone Number:
0825502778
Francois Prinsloo
Address: Worcester
6850
Short description:
B Comm. Personnel Leadership – University of the Free State
Honours Degree in Business Administration – University of Stellenbosch
P.G.C.E. (Teaching) – North West University
Specializes in…:

Has international HR experience in Europe, Africa and the Middle East.
Leadership and Life coaching

Elna Pretorius
Address: Melkbosstrand, kaapstad
7441
Short description:
As a human being who is well aware of LIFE, I continue my role as mother,
wife, friend and sister into my role as therapist and coach. I studied through Perspective Training and achieved College and achieved a Postgraduate diploma in PTSD.
Specializes in…:

I have experience in: Emotional Freedom
Technique (EFT), Brainspotting, Multi-Level Neuro-Processing (MLNP), Life Coaching,
Weight Management Coaching, Performance Enhancement and Ego States.

Business Phone Number:
083 631 8108