Almarié Fourie
Business Name
Short description
Ons almal kry een aardse lewe en kan kies hoe ons dit leef…of nie.
My beroep van 23 jaar as Arbeidsterapeut en juis omdat ek kies om die lewe te LEEF, het my geleer dat om die geheimenis van jou potensiaal te ontdek en ontwikkel is deel van hierdie reis….
Dit is magic om te sien hoe mense dan die lewe LEEF en geniet en glimlag en bly groei en groei….
I am fully bilingual and would love to facilitate your journey in becoming the best created you!!
Specializes in...

Behavioural change facilitator and wellness coach

Life coach

084 510 8854
Business Address
Komatipoort
Carien Hermens
Business Name
Short description
My passie word al meer en meer die "gebreekte potlode", om dan hóóp te bewerk. Ek is 'n onderwyseres by 'n skool vir kinders met MID en al die hindernisse wat daarmee gepaard gaan. Ek vind dat MLNP 'n baie nuttige proses vir hul is.
Specializes in...

Emotional Freedom Technique (EFT)

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)

0829238616
Business Address
Belfast, Mpumalanga
Dobbie Booy
Business Name
Short description
I like to inspire people to maximise their personal and professional potential. I have the ability to lead others to work together.
Ek het ’n hart vir mense wat die seer van die lewe ervaar en ook mense wat die behoefte het om nader aan hul Godgegewe potensiaal te groei. Ek wil hul graag help om die negatiewe/positiewe impulse te ontsluit om positiewe resultaat en energie te ervaar.
Specializes in...

Life & Business Coaching
Trauma & Addiction recovery

082 872 5330
Business Address
Middelburg
ICR Registration
Dr. Nadine Dunn
Business Name
Short description
I believe that people have the ability to heal and move forward regardless of their past or where they find themselves currently.
I have helped people who struggle with anxiety, depression, making decisions (career and relationship), goal setting, addiction, relationships, sleeping, childhood trauma, sexual abuse, hijackings, armed robberies, broken marriages, problems at work or with children and many more. I will come alongside you on your journey of healing and self-discovery.
Emotional issues and past trauma influence the body and mind. I use various techniques from play therapy with children to MLNP among others techniques to help people heal from past events and trauma in order to function optimally.
I am committed to help people become the best version of themselves.
Specializes in...

Trauma and PTSD

Relationship Counselling

Life Coaching, Addiction Recovery

Emotional Problems

Children aged 6 and up

Adolescents and Adults

Business Website Address
083 324 2949
Business Address
Emalahleni (Witbank)
Dr. Piet Steenkamp
Business Name
Short description
42 Jaar predikant;
Huwelik en Gesinsberader (Unisa/Famsa)
Pastorale Berader CPSC (REG NO: 2020P00662),
Spesialis Brugbedienaar (UP),
Holistic Life Coach,
Gemeente Konsultant

Specializes in...

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Career Coach
Life Coach
Relationship Counselling
Trauma Relief

Business Website Address
082 789 1398
Business Address
Moreletta Park, Centurion
Newcaste
Witbank
Virtueel
Ds Johannes van der Merwe
Short description
Ek help graag mense wat nuwe of groot drome het, maar dalk nou oorweldig, vasgeval of onseker voel, om weer op koers te kom en hulle doelwitte te bereik. Ek is vriendelik en het ’n hart vir mense.

Ek is ’n entoesiastiese volgeling van Jesus Christus, opgelei in teologie, maar ek respekteer mense se oortuigings. Ek het dertig jaar ondervinding in kerklike bediening en het al baie mense deur verskillende situasies begelei. Ek het ook ondervinding as kontemplatiewe spirituele begeleier.

Ek raak opgewonde as mense groot drome het en hulleself wil verbeter en ontwikkel ten opsigte van hulle emosionele en geestelike volwassenheid en ek sal graag die prosesse wil fasiliteer.

Ek is bereid om fasilitering oor ’n lang afstand te doen (bv. dmv Zoom).
Specializes in...

Life Coaching

074 142 3456
Business Address
Nelspruit/Laeveld/Mpumalanga
Ds. Thabo Pienaar
Business Name
Short description
Ek het 30 jaar ondervinding as predikant en pastor asook ondervinding op top bestuursvlak in die publieke sektor. My gawe en belangstelling is om mense te help om hulle potensiaal te ontsluit om hul doelwitte te bereik. Ek hou daarvan om met mense te werk en deel te kan wees van mense se "wow"-ervaring wanneer insigte skielik ontsluit word.
Specializes in...

Ontsluiting van potensiaal

Doelwitstelling

083 349 6588
Business Address
Nelspruit / Witrivier
Frank Erasmus
Business Name
Short description
Ek is ‘n kind van die lewende God en ek beskou dit as my roeping om mense wat sonder antwoorde en sonder drome
in sak en as sit, nuwe hoop te gee en hulle te help om weer te droom en om by daardie droom uit te kom.
Specializes in...

Behavioural Change Facilitator and Wellness Coach
Life Coach
Sport Performance
Weight Management

0715496741
Business Address
Nelspruit, Laeveld van Mpumalanga
Leanda Kriegler
Business Name
Specializes in...

Trauma relief

Stress management

083 282 1422
Business Address
Middelburg
Letanea Barnard
Business Name
Short description
Ek is gelukkig wanneer mense (jonk en oud) floreer, gesond en gelukkig is – siel, gees en liggaam. Soos jy dink, so sal jy wees en dis belangrik om jou gedagtes & gedrag te kan beheer. Ek wil sien hoe jy doelgerig, vry en gelukkig lewe - dis belangrik want jy het net een lewe om te lewe! Ek is lief vir die klein dinge in die lewe, en ek het ‘n hart vir gebroke mense/kinders/verhoudinge…daar is altyd Hoop! Ek is lief vir die natuur en musiek. Ek bedien die Woord graag en lei leiers op. Ek is lief vir my Skepper en familie!

It’s is important to me that people (young and old) are striving and are healthy and happy – soul, spirit and body. As you think, so you will be and it is important to control your thoughts and behavior. I want to see that you live your life with purpose and passion and with joy – that’s important because you have only one life to live! I have a heart for broken people/children/relationships…there is always Hope! I love nature and music. I love to teach and preach the Word and to train leaders! I love my Creator and family!
084 840 1532
Business Address
Middelburg, Mpumalanga
ICR Registration

ICR Registration