Carien Hermens

Carien Hermens

My passie word al meer en meer die “gebreekte potlode”, om dan hóóp te bewerk. Ek is ‘n onderwyseres by ‘n skool vir kinders met MID en al die hindernisse wat daarmee gepaard gaan. Ek vind dat MLNP ‘n baie nuttige proses vir hul is.

Dr. Nadine Dunn

Dr. Nadine Dunn

I believe that people have the ability to heal and move forward regardless of their past or where they find themselves currently.
I have helped people who struggle with anxiety, depression, making decisions (career and relationship), goal setting, addiction, relationships, sleeping, childhood trauma, sexual abuse, hijackings, armed robberies, broken marriages, problems at work or with children and many more. I will come alongside you on your journey of healing and self-discovery.
Emotional issues and past trauma influence the body and mind. I use various techniques from play therapy with children to MLNP among others techniques to help people heal from past events and trauma in order to function optimally.
I am committed to help people become the best version of themselves.

Dobbie Booy

Dobbie Booy

I like to inspire people to maximise their personal and professional potential. I have the ability to lead others to work together.
Ek het ’n hart vir mense wat die seer van die lewe ervaar en ook mense wat die behoefte het om nader aan hul Godgegewe potensiaal te groei. Ek wil hul graag help om die negatiewe/positiewe impulse te ontsluit om positiewe resultaat en energie te ervaar.

Ds. Thabo Pienaar

Ds. Thabo Pienaar

Ek het 30 jaar ondervinding as predikant en pastor asook ondervinding op top bestuursvlak in die publieke sektor. My gawe en belangstelling is om mense te help om hulle potensiaal te ontsluit om hul doelwitte te bereik. Ek hou daarvan om met mense te werk en deel te kan wees van mense se “wow”-ervaring wanneer insigte skielik ontsluit word.