Studiemetodes vir kinders: Gr 4-7 en Gr 8-12
(Ouerbegeleiding ingesluit om dmv insig in Karakter en Brein Dominansie, kind se uniekheid te ontdek en te waardeer)

Hersaamgestelde gesinne

Kinders: emosionele probleme

Emotional Freedom Technique (EFT)

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)

Mev Adri Breedt