• Behandeling van trauma
  • Huweliksprobleme
  • Verbetering van werksverhoudings
  • Verslawings en
  • Die jaag van doelwitte.
Ds. Peter Hattingh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *