Die mens se Goddelike doel en Vader se Liefde vir hom/haar is my fokus.
Linda Venter