Voorkoming van uitbranding.

Vernuwing van denke tot gesonde denkpatrone.

Heling en sterkte deur eerlike egtheid en kwesbaarheid (authenticity and vulnerability)

BNeuro-terapie (konsentrasie- en geheue verbetering, uitvoerende funksies, prosesseringspoed, ensomeer vir ouderdomme 6–106.)

Sonia Swart